האקדמיה ליהדות

פארק אתרים מפת האתר דווח על הפרה ממשק ניהול
השלמה בקורת המקרא 1 ו
מדרשה של הבקורת
עמוד הביתמי אנחנוהתייחסות לבקורתשאלות ותשובותהפורוםיהדות וחיים מודרניים - מבוא1 - מציאות האלהים2 - בריאת העולם3 - גיל העולם4 - ההיסטוריה של האנושות5 - נבואה וניסים6 - נשמה או אורגניזם7 - מצוות, לשם מה?8 - מוסר ומשפט9 - "אני חושב"10 - התרבות המערביתתורה משמים פרקי פתיחה1 - עדויות לאמונה2 - עדויות למתן תורה3 - התורה והנביאים4 - סדר כתיבת התנ"ך5 - אותנטיות ס' הנביאים6 - רצף היסטורי7 - רצף של עדויות8 - הצלבת עדויות9 - המצוות עדות חיה10 - העברית מלמדת היסטוריה11 - חתימת התנ"ך12 - התיתכן עריכה בתורה13 - עדויות ארכיאולוגיותהנבואה, פרקי מבוא2- ישראל בהיסטוריה3 - ההתגשמות4 - התורה וההיסטוריה5 - נבואות הנביאים3 - לדרכה של תושבע"פ4 - תושבע"פ לאורך הדורותבקורת המקרא - מבוא1 - כרעי התרנגולת של הבקורת2 - יסודות הבקורת הקלאסית3- פרקי בקורת על הבקורת4 - סוגיות בבקורת המקראפרשיות השבוע"דעת אמת"???בקורת ספריםפירושים לאגדות חז"לאבותינויצירת קשר


מה הנושא הבוער עבור ה"אקדמיה ליהדות"
 אמיתות התורה
 האם המצוות רלבנטיות
 הציבור החרדי
 מיסטיקה


שאלות ותשובות
נושא תאריך חבר
31.03.17 03:25 refaelysofer
20.10.09 01:04 קובי
27.08.09 02:44 petruzilia
27.08.09 20:05 akademya.lמנהל האתר
27.08.09 22:36 petruzilia
12.09.09 22:00 akademya.lמנהל האתר
25.08.09 21:43 petruzilia
27.08.09 20:01 akademya.lמנהל האתר
27.08.09 22:12 petruzilia
26.08.09 22:23 petruzilia
27.08.09 20:02 akademya.lמנהל האתר
24.08.09 17:28 petruzilia
24.08.09 22:04 akademya.lמנהל האתר
25.08.09 02:00 petruzilia
25.08.09 19:55 akademya.lמנהל האתר
23.08.09 02:10 petruzilia
23.08.09 22:58 akademya.lמנהל האתר
24.08.09 16:09 petruzilia
24.08.09 21:53 akademya.lמנהל האתר
24.08.09 17:39 petruzilia
24.08.09 21:59 akademya.lמנהל האתר
22.08.09 21:01 petruzilia
23.08.09 22:49 akademya.lמנהל האתר
24.08.09 16:33 petruzilia
24.08.09 21:55 akademya.lמנהל האתר
23.08.09 02:01 petruzilia
23.08.09 22:53 akademya.lמנהל האתר
עמודים: [1] 2 3 (סה"כ: 28) הוספת נושא

-