האקדמיה ליהדות

פארק אתרים מפת האתר דווח על הפרה ממשק ניהול
יג תגובות ל"מכתב לרב" ועוד
תגובות למאמרי דעת אמת: מכתב לרב. שאלות ותשובות. יחזקאל סותר דברי תורה. משל ומציאות. מאגיה בהלכה. תגובות מס' 356 - 468
עמוד הביתמי אנחנוהתייחסות לבקורתשאלות ותשובותהפורוםיהדות וחיים מודרניים - מבוא1 - מציאות האלהים2 - בריאת העולם3 - גיל העולם4 - ההיסטוריה של האנושות5 - נבואה וניסים6 - נשמה או אורגניזם7 - מצוות, לשם מה?8 - מוסר ומשפט9 - "אני חושב"10 - התרבות המערביתתורה משמים פרקי פתיחה1 - עדויות לאמונה2 - עדויות למתן תורה3 - התורה והנביאים4 - סדר כתיבת התנ"ך5 - אותנטיות ס' הנביאים6 - רצף היסטורי7 - רצף של עדויות8 - הצלבת עדויות9 - המצוות עדות חיה10 - העברית מלמדת היסטוריה11 - חתימת התנ"ך12 - התיתכן עריכה בתורה13 - עדויות ארכיאולוגיותהנבואה, פרקי מבוא2- ישראל בהיסטוריה3 - ההתגשמות4 - התורה וההיסטוריה5 - נבואות הנביאים3 - לדרכה של תושבע"פ4 - תושבע"פ לאורך הדורותבקורת המקרא - מבוא1 - כרעי התרנגולת של הבקורת2 - יסודות הבקורת הקלאסית3- פרקי בקורת על הבקורת4 - סוגיות בבקורת המקראפרשיות השבוע"דעת אמת"???בקורת ספריםפירושים לאגדות חז"לאבותינויצירת קשר


מה הנושא הבוער עבור ה"אקדמיה ליהדות"
 אמיתות התורה
 האם המצוות רלבנטיות
 הציבור החרדי
 מיסטיקה


"דעת אמת"???

בנושא דעת אמת אנו ממליצים על האתר שלנו המוקדש לדעת אמת: http://yadaan.fav.co.il
האתר שלנו המוקדש כולו לירון ידען ולדעת אמת

טו קטעי עיתונות ומסמכים
קטעי עיתונות, אינטרנט, מכתבים, הקשורים בנושא דעת אמת

יד עדכונים
עדכונים מ'תורתו' של דעת אמת...

יג תגובות ל"מכתב לרב" ועוד
תגובות למאמרי דעת אמת: מכתב לרב. שאלות ותשובות. יחזקאל סותר דברי תורה. משל ומציאות. מאגיה בהלכה. תגובות מס' 356 - 468

יב תגובות ל'פרשיות השבוע' של דעת אמת
התייחסות לפי סדר הפרשיות תגובות מס' 188 - 355

יא תגובות ל"דעת אמת" בנושאי תורה ומדע
תגובות למאמרי דעת אמת: כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר. ידיעת חכמים במבנה העולם. כדוריות הארץ. ידיעת חכמים בשיעור הפאי. "קונטרסים" 1-9. דילוגי אותיות. נוסחאות בתורה. תגובות מס' 125 - 187

י תגובות ל"דעת אמת" בנושא השקפות התורה וחכמים
תגובות למאמרי דעת אמת: המוסר היהודי. העם הנבחר. החילוני בהלכה. אלימות במגזר החרדי. גויים בהלכה. מעמד האשה. דברי חלומות. הרגשתם של המתים. גופו של ה'. תגובות 77- 125

ט תגובות לדעת אמת בנושא חז"ל
תגובות למאמרי דעת אמת בנושאים: שיחתם של חכמים. פרשנות תלמודית. האמוראים נוהגים במשנה כבשלהם. מליצת השיר. לא מפי המשנה אנו חיים. תגובות 66 - 76

ח תגובות ל"דעת אמת" בנושא ההלכה
תגובות למאמרי דעת אמת: מהו אתרוג והדס. טלטול ברשות הרבים. דיו של ספר תורה. ברית מילה. תגובות 1 - 65

ז תגובות ל'דעת אמת' - בנושאי מסורת ישראל
התיחסויות למאמרי דעת אמת: הנבואה. ממצאים ארכיאולוגיים לקביעת זמן חיבור התורה. כל דור וכתבי קודש שלו. מגילת אסתר. שמיטה דעת ההלכה (מנין השנים). מסורת – (התיחסות לדברי אדמו"ר חסידי). תגובות 1 - 53

עמודים: [1] 2 (סה"כ: 16)

חזרה


-