האקדמיה ליהדות

פארק אתרים מפת האתר דווח על הפרה ממשק ניהול
יג שפוט השופטים
אין אנו מנסים לשפוט חלילה את שופטינו, אלא לשפוט את עצמנו לאור הקדמונים
עמוד הביתמי אנחנוהתייחסות לבקורתשאלות ותשובותהפורוםיהדות וחיים מודרניים - מבוא1 - מציאות האלהים2 - בריאת העולם3 - גיל העולם4 - ההיסטוריה של האנושות5 - נבואה וניסים6 - נשמה או אורגניזם7 - מצוות, לשם מה?8 - מוסר ומשפט9 - "אני חושב"10 - התרבות המערביתתורה משמים פרקי פתיחה1 - עדויות לאמונה2 - עדויות למתן תורה3 - התורה והנביאים4 - סדר כתיבת התנ"ך5 - אותנטיות ס' הנביאים6 - רצף היסטורי7 - רצף של עדויות8 - הצלבת עדויות9 - המצוות עדות חיה10 - העברית מלמדת היסטוריה11 - חתימת התנ"ך12 - התיתכן עריכה בתורה13 - עדויות ארכיאולוגיותהנבואה, פרקי מבוא2- ישראל בהיסטוריה3 - ההתגשמות4 - התורה וההיסטוריה5 - נבואות הנביאים3 - לדרכה של תושבע"פ4 - תושבע"פ לאורך הדורותבקורת המקרא - מבוא1 - כרעי התרנגולת של הבקורת2 - יסודות הבקורת הקלאסית3- פרקי בקורת על הבקורת4 - סוגיות בבקורת המקראפרשיות השבוע"דעת אמת"???בקורת ספריםפירושים לאגדות חז"לאבותינויצירת קשר


מה הנושא הבוער עבור ה"אקדמיה ליהדות"
 אמיתות התורה
 האם המצוות רלבנטיות
 הציבור החרדי
 מיסטיקה


ב.ה. 3- פרקי בקורת על הבקורת

ד הבקורת הנמוכה
האמנם יש ממש בבקורת הטקסט, האמנם נשתנה נוסח התורה במשך ההיסטוריה?

ג מסורת ונתחנות
מה הם כללי המשחק, כאשר מדובר בסברות נגד עדויות? מושגים סתומים / מושגים שהוצאו מהקשרם / חשיבה דוגמטית / שופטי ההיסטוריה

ב הפולמוס הארכיאולוגי בן זמננו
"מחקרים חדשים" המנפצים את המיתוס של התנ"ך, האמנם?

א הארכיאולוגיה והמקרא
מה היא סמכותה של הארכיאולוגיה בנושאים היסטוריים?

סה"כ: 4

חזרה


-