האקדמיה ליהדות

פארק אתרים מפת האתר דווח על הפרה ממשק ניהול
א הויכוח על גיל העולם
תקציר הדעות השונות שנאמרו בנושא, ודעת המסורת היהודית
עמוד הביתמי אנחנוהתייחסות לבקורתשאלות ותשובותהפורוםיהדות וחיים מודרניים - מבוא1 - מציאות האלהים2 - בריאת העולם3 - גיל העולם4 - ההיסטוריה של האנושות5 - נבואה וניסים6 - נשמה או אורגניזם7 - מצוות, לשם מה?8 - מוסר ומשפט9 - "אני חושב"10 - התרבות המערביתתורה משמים פרקי פתיחה1 - עדויות לאמונה2 - עדויות למתן תורה3 - התורה והנביאים4 - סדר כתיבת התנ"ך5 - אותנטיות ס' הנביאים6 - רצף היסטורי7 - רצף של עדויות8 - הצלבת עדויות9 - המצוות עדות חיה10 - העברית מלמדת היסטוריה11 - חתימת התנ"ך12 - התיתכן עריכה בתורה13 - עדויות ארכיאולוגיותהנבואה, פרקי מבוא2- ישראל בהיסטוריה3 - ההתגשמות4 - התורה וההיסטוריה5 - נבואות הנביאים3 - לדרכה של תושבע"פ4 - תושבע"פ לאורך הדורותבקורת המקרא - מבוא1 - כרעי התרנגולת של הבקורת2 - יסודות הבקורת הקלאסית3- פרקי בקורת על הבקורת4 - סוגיות בבקורת המקראפרשיות השבוע"דעת אמת"???בקורת ספריםפירושים לאגדות חז"לאבותינויצירת קשר


מה הנושא הבוער עבור ה"אקדמיה ליהדות"
 אמיתות התורה
 האם המצוות רלבנטיות
 הציבור החרדי
 מיסטיקה


ב.ה. 2 - יסודות הבקורת הקלאסית

ז ישעיהו חלק שני
האמנם שני מחברים לו לספר ישעיהו?

ו כתובים, המשך
שיר השירים ומשמעותו, איוב, דניאל וזמנו, דברי הימים, רות

ה כתובים, מי חיבר את תהלים?
הוכחת המימד ההיסטורי שבספרי הכתובים: תהלים / משלי-קהלת

ד הבקורת בת זמננו, סקירה מפורטת
סקירה מפורטת על בקורת מקרא בת זמננו ונימוקיה: קויפמן-קאסוטו / הבקורת בישראל / חתימת התנ"ך / בקורת הלכה למעשה / מה לומדים בפקולטה למקרא?

ג האמת הגדולה
מה באמת מנחה את החוקרים בני זמננו?

ב סתירות וכפילויות בתורה
סתירות מדומות / משמעותה של סתירה / את מה סותרות הסתירות / ההסבר המחקרי לסתירות / ההסבר המסורתי לסתירות / סתירות היסטוריות

א אנכרוניזמים?
פלשתים/ גמלים / ברזל / "והכנעני אז בארץ" / "עד כי יבא שילה" / "וירדוף עד דן" / "אשר ייאמר היום" / מלכי אדום

סה"כ: 7

חזרה


-