האקדמיה ליהדות

פארק אתרים מפת האתר דווח על הפרה ממשק ניהול
א פתיחה
על שיטת הפירוש את אגדות חז"ל
עמוד הביתמי אנחנוהתייחסות לבקורתשאלות ותשובותהפורוםיהדות וחיים מודרניים - מבוא1 - מציאות האלהים2 - בריאת העולם3 - גיל העולם4 - ההיסטוריה של האנושות5 - נבואה וניסים6 - נשמה או אורגניזם7 - מצוות, לשם מה?8 - מוסר ומשפט9 - "אני חושב"10 - התרבות המערביתתורה משמים פרקי פתיחה1 - עדויות לאמונה2 - עדויות למתן תורה3 - התורה והנביאים4 - סדר כתיבת התנ"ך5 - אותנטיות ס' הנביאים6 - רצף היסטורי7 - רצף של עדויות8 - הצלבת עדויות9 - המצוות עדות חיה10 - העברית מלמדת היסטוריה11 - חתימת התנ"ך12 - התיתכן עריכה בתורה13 - עדויות ארכיאולוגיותהנבואה, פרקי מבוא2- ישראל בהיסטוריה3 - ההתגשמות4 - התורה וההיסטוריה5 - נבואות הנביאים3 - לדרכה של תושבע"פ4 - תושבע"פ לאורך הדורותבקורת המקרא - מבוא1 - כרעי התרנגולת של הבקורת2 - יסודות הבקורת הקלאסית3- פרקי בקורת על הבקורת4 - סוגיות בבקורת המקראפרשיות השבוע"דעת אמת"???בקורת ספריםפירושים לאגדות חז"לאבותינויצירת קשר


מה הנושא הבוער עבור ה"אקדמיה ליהדות"
 אמיתות התורה
 האם המצוות רלבנטיות
 הציבור החרדי
 מיסטיקה


תושבע"פ 3 - לדרכה של תושבע"פ

ו האם ההלכה מתחשבת?
על גמישות הלכתית לצרכי הפרט או הכלל

ה שיטת ההלכה והגיונה, סיכום
סיכום האמור בקטעים הקודמים

ד מקומו של ההגיון בהלכה
הגיון במצוות התורה / יש טעם למצוות / תוצאות מעשיות מטעמי המצוות / התורה והמצפון האנושי / הגדרות הלכתיות לעומת תפיסה שכלית / הגדרה לעומת טעם המצוה / הגדרות ואבסורדים / הגדרות ומגבלות אנושיות / הגדרות ולוגיקה.

ג השיטה ההלכתית של תורה שבע"פ
השיטה על פיה נקבעים כללי ההלכה והפסיקה, השיטה בפרשנות המצוות

ב נספח, הפשט והדרש אצל מפרשי התורה
דוגמאות להבדלים שבין פשט ודרש בפירושי הראשונים לפרשת משפטים

א פשט ודרש
קביעת היחס השיטתי בין פשט ודרש ומקומם בפרשנות התורה

סה"כ: 6

חזרה


-