האקדמיה ליהדות

פארק אתרים מפת האתר דווח על הפרה ממשק ניהול
ה עריכה ושינוי - סיפורים לא ריאליים, סיכום פרק 12
סקירה על תולדות הספרות בהיסטוריה כולה ובמזרח הקדמון בפרט מגלה כי כל סיפורי העריכה והשינוי מצוצים מן הדמיון ואין להם שום אחיזה או תקדים במציאות
עמוד הביתמי אנחנוהתייחסות לבקורתשאלות ותשובותהפורוםיהדות וחיים מודרניים - מבוא1 - מציאות האלהים2 - בריאת העולם3 - גיל העולם4 - ההיסטוריה של האנושות5 - נבואה וניסים6 - נשמה או אורגניזם7 - מצוות, לשם מה?8 - מוסר ומשפט9 - "אני חושב"10 - התרבות המערביתתורה משמים פרקי פתיחה1 - עדויות לאמונה2 - עדויות למתן תורה3 - התורה והנביאים4 - סדר כתיבת התנ"ך5 - אותנטיות ס' הנביאים6 - רצף היסטורי7 - רצף של עדויות8 - הצלבת עדויות9 - המצוות עדות חיה10 - העברית מלמדת היסטוריה11 - חתימת התנ"ך12 - התיתכן עריכה בתורה13 - עדויות ארכיאולוגיותהנבואה, פרקי מבוא2- ישראל בהיסטוריה3 - ההתגשמות4 - התורה וההיסטוריה5 - נבואות הנביאים3 - לדרכה של תושבע"פ4 - תושבע"פ לאורך הדורותבקורת המקרא - מבוא1 - כרעי התרנגולת של הבקורת2 - יסודות הבקורת הקלאסית3- פרקי בקורת על הבקורת4 - סוגיות בבקורת המקראפרשיות השבוע"דעת אמת"???בקורת ספריםפירושים לאגדות חז"לאבותינויצירת קשר


מה הנושא הבוער עבור ה"אקדמיה ליהדות"
 אמיתות התורה
 האם המצוות רלבנטיות
 הציבור החרדי
 מיסטיקה


תושבע"פ 3 - לדרכה של תושבע"פ

ו האם ההלכה מתחשבת?
על גמישות הלכתית לצרכי הפרט או הכלל

ה שיטת ההלכה והגיונה, סיכום
סיכום האמור בקטעים הקודמים

ד מקומו של ההגיון בהלכה
הגיון במצוות התורה / יש טעם למצוות / תוצאות מעשיות מטעמי המצוות / התורה והמצפון האנושי / הגדרות הלכתיות לעומת תפיסה שכלית / הגדרה לעומת טעם המצוה / הגדרות ואבסורדים / הגדרות ומגבלות אנושיות / הגדרות ולוגיקה.

ג השיטה ההלכתית של תורה שבע"פ
השיטה על פיה נקבעים כללי ההלכה והפסיקה, השיטה בפרשנות המצוות

ב נספח, הפשט והדרש אצל מפרשי התורה
דוגמאות להבדלים שבין פשט ודרש בפירושי הראשונים לפרשת משפטים

א פשט ודרש
קביעת היחס השיטתי בין פשט ודרש ומקומם בפרשנות התורה

סה"כ: 6

חזרה


-