האקדמיה ליהדות

פארק אתרים מפת האתר דווח על הפרה ממשק ניהול
ג התורה ללא עדכונים
נושאים רבים השתנו והיו צריכים עדכון מאז מתן תורה, אלא שבתורה אין זכר ורמז לעדכונים בנושאים הללו
עמוד הביתמי אנחנוהתייחסות לבקורתשאלות ותשובותהפורוםיהדות וחיים מודרניים - מבוא1 - מציאות האלהים2 - בריאת העולם3 - גיל העולם4 - ההיסטוריה של האנושות5 - נבואה וניסים6 - נשמה או אורגניזם7 - מצוות, לשם מה?8 - מוסר ומשפט9 - "אני חושב"10 - התרבות המערביתתורה משמים פרקי פתיחה1 - עדויות לאמונה2 - עדויות למתן תורה3 - התורה והנביאים4 - סדר כתיבת התנ"ך5 - אותנטיות ס' הנביאים6 - רצף היסטורי7 - רצף של עדויות8 - הצלבת עדויות9 - המצוות עדות חיה10 - העברית מלמדת היסטוריה11 - חתימת התנ"ך12 - התיתכן עריכה בתורה13 - עדויות ארכיאולוגיותהנבואה, פרקי מבוא2- ישראל בהיסטוריה3 - ההתגשמות4 - התורה וההיסטוריה5 - נבואות הנביאים3 - לדרכה של תושבע"פ4 - תושבע"פ לאורך הדורותבקורת המקרא - מבוא1 - כרעי התרנגולת של הבקורת2 - יסודות הבקורת הקלאסית3- פרקי בקורת על הבקורת4 - סוגיות בבקורת המקראפרשיות השבוע"דעת אמת"???בקורת ספריםפירושים לאגדות חז"לאבותינויצירת קשר


מה הנושא הבוער עבור ה"אקדמיה ליהדות"
 אמיתות התורה
 האם המצוות רלבנטיות
 הציבור החרדי
 מיסטיקה


הנבואה ד' - התורה וההיסטוריה

ה הקשר בין תכנית התורה לבין תכנית ההיסטוריה
מסה מסכמת

ד תכנית התורה - טבלה מסכמת
סיכום האמור בשלשת החלקים הראשונים של פרק זה

ג חמשת חומשי התורה - חמשה תקופות היסטוריות
חמשת חומשי התורה מתארות חמשה תקופות היסטוריות מימי האבות ועד ערבות מואב, אך מתארות בין השיטין גם חמשה תקופות היסטוריות מכיבוש הארץ ועד אחרית הימים

ב חמשת חומשי התורה - מצוות ולימודים
חלוקה שיטתית של הענינים בהם עוסקים ספרי התורה לפי סדר הגיוני

א תכנית העולם על פי התורה
התורה מגלמת בתוכה תכנית היסטורית המקיפה את כל ההיסטוריה של האנושות

סה"כ: 5

חזרה


-