האקדמיה ליהדות

פארק אתרים מפת האתר דווח על הפרה ממשק ניהול
מצוקה ותעסוקה בחברה החרדית, בצלאל כהן
מצוקה ותעסוקה בחברה החרדית, מבט מבפנים. בצלאל כהן. בהוצ' מכון פלורסהימר למחקרי מדיניות, נובמבר 2005.
עמוד הביתמי אנחנוהתייחסות לבקורתשאלות ותשובותהפורוםיהדות וחיים מודרניים - מבוא1 - מציאות האלהים2 - בריאת העולם3 - גיל העולם4 - ההיסטוריה של האנושות5 - נבואה וניסים6 - נשמה או אורגניזם7 - מצוות, לשם מה?8 - מוסר ומשפט9 - "אני חושב"10 - התרבות המערביתתורה משמים פרקי פתיחה1 - עדויות לאמונה2 - עדויות למתן תורה3 - התורה והנביאים4 - סדר כתיבת התנ"ך5 - אותנטיות ס' הנביאים6 - רצף היסטורי7 - רצף של עדויות8 - הצלבת עדויות9 - המצוות עדות חיה10 - העברית מלמדת היסטוריה11 - חתימת התנ"ך12 - התיתכן עריכה בתורה13 - עדויות ארכיאולוגיותהנבואה, פרקי מבוא2- ישראל בהיסטוריה3 - ההתגשמות4 - התורה וההיסטוריה5 - נבואות הנביאים3 - לדרכה של תושבע"פ4 - תושבע"פ לאורך הדורותבקורת המקרא - מבוא1 - כרעי התרנגולת של הבקורת2 - יסודות הבקורת הקלאסית3- פרקי בקורת על הבקורת4 - סוגיות בבקורת המקראפרשיות השבוע"דעת אמת"???בקורת ספריםפירושים לאגדות חז"לאבותינויצירת קשר


מה הנושא הבוער עבור ה"אקדמיה ליהדות"
 אמיתות התורה
 האם המצוות רלבנטיות
 הציבור החרדי
 מיסטיקה


הנבואה - פרקי מבוא

ג התורה - נבואה וברית
יחודיותם של נבואות התורה בכך שהם מותנות בברית בין עם לאלהיו לאורך ההיסטוריה כולה

ב נבואות ותחזיות במבחן המציאות
בדיקה של 'נבואוות' שונות מן הזמן החדש אל מול המציאות

א הנבואה בישראל
ההבדלים בין נביאי ישראל לחוזים באומות שונות בימי קדם

סה"כ: 3

חזרה


-