האקדמיה ליהדות

פארק אתרים מפת האתר דווח על הפרה ממשק ניהול
י תגובות ל"דעת אמת" בנושא השקפות התורה וחכמים
תגובות למאמרי דעת אמת: המוסר היהודי. העם הנבחר. החילוני בהלכה. אלימות במגזר החרדי. גויים בהלכה. מעמד האשה. דברי חלומות. הרגשתם של המתים. גופו של ה'. תגובות 77- 125
עמוד הביתמי אנחנוהתייחסות לבקורתשאלות ותשובותהפורוםיהדות וחיים מודרניים - מבוא1 - מציאות האלהים2 - בריאת העולם3 - גיל העולם4 - ההיסטוריה של האנושות5 - נבואה וניסים6 - נשמה או אורגניזם7 - מצוות, לשם מה?8 - מוסר ומשפט9 - "אני חושב"10 - התרבות המערביתתורה משמים פרקי פתיחה1 - עדויות לאמונה2 - עדויות למתן תורה3 - התורה והנביאים4 - סדר כתיבת התנ"ך5 - אותנטיות ס' הנביאים6 - רצף היסטורי7 - רצף של עדויות8 - הצלבת עדויות9 - המצוות עדות חיה10 - העברית מלמדת היסטוריה11 - חתימת התנ"ך12 - התיתכן עריכה בתורה13 - עדויות ארכיאולוגיותהנבואה, פרקי מבוא2- ישראל בהיסטוריה3 - ההתגשמות4 - התורה וההיסטוריה5 - נבואות הנביאים3 - לדרכה של תושבע"פ4 - תושבע"פ לאורך הדורותבקורת המקרא - מבוא1 - כרעי התרנגולת של הבקורת2 - יסודות הבקורת הקלאסית3- פרקי בקורת על הבקורת4 - סוגיות בבקורת המקראפרשיות השבוע"דעת אמת"???בקורת ספריםפירושים לאגדות חז"לאבותינויצירת קשר


מה הנושא הבוער עבור ה"אקדמיה ליהדות"
 אמיתות התורה
 האם המצוות רלבנטיות
 הציבור החרדי
 מיסטיקה


י.ו.מ. פרק 8 - מוסר ומשפט

ה המשפט היהודי
יסודות ההבדלים בין המשפט היהודי המסורתי ובין המשפט המודרני המערבי

ד מוסר של מתירנות
על תפיסתם של ערכים שונים בחברה המודרנית

ג מעמד האשה ביהדות
מעמד האשה ביהדות ובחברה הדתית בזמננו ובימי קדם, אפליית נשים

ב המוסיף גורע
על המוסריות היתירה שאנו מוצאים בתחומים שונים בחברה המודרנית, ארגוני צער בעל חיים, וכיו"ב

א האם התורה מוסרית?
על משמעותו של המוסר כפי שהוא מוגדר בפילוופיה המודרנית ובמסורת היהודית, ועל השיטה המוסרית של התורה

סה"כ: 5

חזרה


-