האקדמיה ליהדות

פארק אתרים מפת האתר דווח על הפרה ממשק ניהול
ג חותם התקופה, וסיכום פרק 11
כל החומר שנכתב בימי הבית השני נושא עליו את חותם התקופה, ואילו בספרי התנ"ך שנכתבו קודם לתקופה זו אין זכר לחותם התקופה
עמוד הביתמי אנחנוהתייחסות לבקורתשאלות ותשובותהפורוםיהדות וחיים מודרניים - מבוא1 - מציאות האלהים2 - בריאת העולם3 - גיל העולם4 - ההיסטוריה של האנושות5 - נבואה וניסים6 - נשמה או אורגניזם7 - מצוות, לשם מה?8 - מוסר ומשפט9 - "אני חושב"10 - התרבות המערביתתורה משמים פרקי פתיחה1 - עדויות לאמונה2 - עדויות למתן תורה3 - התורה והנביאים4 - סדר כתיבת התנ"ך5 - אותנטיות ס' הנביאים6 - רצף היסטורי7 - רצף של עדויות8 - הצלבת עדויות9 - המצוות עדות חיה10 - העברית מלמדת היסטוריה11 - חתימת התנ"ך12 - התיתכן עריכה בתורה13 - עדויות ארכיאולוגיותהנבואה, פרקי מבוא2- ישראל בהיסטוריה3 - ההתגשמות4 - התורה וההיסטוריה5 - נבואות הנביאים3 - לדרכה של תושבע"פ4 - תושבע"פ לאורך הדורותבקורת המקרא - מבוא1 - כרעי התרנגולת של הבקורת2 - יסודות הבקורת הקלאסית3- פרקי בקורת על הבקורת4 - סוגיות בבקורת המקראפרשיות השבוע"דעת אמת"???בקורת ספריםפירושים לאגדות חז"לאבותינויצירת קשר


מה הנושא הבוער עבור ה"אקדמיה ליהדות"
 אמיתות התורה
 האם המצוות רלבנטיות
 הציבור החרדי
 מיסטיקה


י.ו.מ. פרק 3 - גיל העולם

ד תצפיות קוסמולוגיות
דיון במשמעות של תצפיות קוסמולוגיות המלמדות לכאורה על מרחקים של מליוני שנות אור

ג בדיקות פחמן 14
דיון בפרשנות של בדיקות התפרקות פחמן בהקשר לקביעת גיל הממצאים הנבדקים

ב התהוות פני כדוה"א
דיון בתיאוריות המקובלות כיום בהקשר להתהוות פני כדוה"א והשכבות הגיאולוגיות השונות

א הויכוח על גיל העולם
תקציר הדעות השונות שנאמרו בנושא, ודעת המסורת היהודית

סה"כ: 4

חזרה


-