האקדמיה ליהדות

פארק אתרים מפת האתר דווח על הפרה ממשק ניהול
ג אלים ובני אדם
מה מספרת ההיסטוריה על פעולותיהם של ה'אלים' ומי בדיוק הם היו
עמוד הביתמי אנחנוהתייחסות לבקורתשאלות ותשובותהפורוםיהדות וחיים מודרניים - מבוא1 - מציאות האלהים2 - בריאת העולם3 - גיל העולם4 - ההיסטוריה של האנושות5 - נבואה וניסים6 - נשמה או אורגניזם7 - מצוות, לשם מה?8 - מוסר ומשפט9 - "אני חושב"10 - התרבות המערביתתורה משמים פרקי פתיחה1 - עדויות לאמונה2 - עדויות למתן תורה3 - התורה והנביאים4 - סדר כתיבת התנ"ך5 - אותנטיות ס' הנביאים6 - רצף היסטורי7 - רצף של עדויות8 - הצלבת עדויות9 - המצוות עדות חיה10 - העברית מלמדת היסטוריה11 - חתימת התנ"ך12 - התיתכן עריכה בתורה13 - עדויות ארכיאולוגיותהנבואה, פרקי מבוא2- ישראל בהיסטוריה3 - ההתגשמות4 - התורה וההיסטוריה5 - נבואות הנביאים3 - לדרכה של תושבע"פ4 - תושבע"פ לאורך הדורותבקורת המקרא - מבוא1 - כרעי התרנגולת של הבקורת2 - יסודות הבקורת הקלאסית3- פרקי בקורת על הבקורת4 - סוגיות בבקורת המקראפרשיות השבוע"דעת אמת"???בקורת ספריםפירושים לאגדות חז"לאבותינויצירת קשר


מה הנושא הבוער עבור ה"אקדמיה ליהדות"
 אמיתות התורה
 האם המצוות רלבנטיות
 הציבור החרדי
 מיסטיקה


י.ו.מ. פרק 2 - בריאת העולם

"מוצא החיים"
מאמרים מעודכנים ומפורטים בנושא האבולוציה

ו דת ומדע
האם נפגשות דרכי החשיבה של הדת והמדע?

ה האבולוציה והמסורת
הקבלה בין חלק מן ההנחות של תיאוריית האבולוציה ובין אגדות ח"ל ודברי חכמי ישראל בדורות הראשונים

ד הוכחות
דיון בהוכחות המקובלות לתיאורית האבולוציה: הוכחה מסדר הממצאים, הוכחה מסדר הצורות של המינים, דמיון בין מינים, הוכחה מחוליות הביניים

ג מדיניות המחקר האבולוציוני
אנשי המדע הדוגלים באבולוציה משתמשים בלוגיקה גמישה ומיוחדת המותאמת ככפפה לצרכי התיאוריה תוך דריסת כל דרך חילופית

ב פרשנות הממצאים
התמודדות התיאוריה עם פרשנות העובדות, ופרשנות חילופית, הנושאים: היעדר חוליות ביניים, היעדר התפתחות, חריגות מן הסכימות האבולוציוניות, סינתזה של כל הממצאים.

א תיאוריית האבולוציה ובעיות יסודיות
נושאי הבעיות: מקריות וחוקים, סטטיסטיקה, התא הראשון, היווצרות אורגניזמים, מעגלי קסמים, אין מוטאציות משפרות, תקופת ההמתנה, תיאום, שינוי מותנה בייתרון, סדר מתוך אי סדר, רוחניות, העיקרון האנתרופי

סה"כ: 7

חזרה


-