האקדמיה ליהדות

פארק אתרים מפת האתר דווח על הפרה ממשק ניהול
על רגל אחת
לא נחשוב שבדיונינו בחיבור זה מיצינו, או נוכל למצות, את כל המכלול של הבנת תורה שבעל פה, מושגיה, ודרכיה. אבל להשלמת הדברים נצרף כאן מקבץ שאלות שאנו רגילים להיתקל בהן. וניתן אותם בפיותיהם של שני החברים אמיתי וצדוק, כפי שמקובל לחשוב "היוונים בילו את ימיהם בחיפוש אחר האמת האבסולוטית, היהודים השקיעו את זמנם בחיפוש אחר הצדק".
עמוד הביתמי אנחנוהתייחסות לבקורתשאלות ותשובותהפורוםיהדות וחיים מודרניים - מבוא1 - מציאות האלהים2 - בריאת העולם3 - גיל העולם4 - ההיסטוריה של האנושות5 - נבואה וניסים6 - נשמה או אורגניזם7 - מצוות, לשם מה?8 - מוסר ומשפט9 - "אני חושב"10 - התרבות המערביתתורה משמים פרקי פתיחה1 - עדויות לאמונה2 - עדויות למתן תורה3 - התורה והנביאים4 - סדר כתיבת התנ"ך5 - אותנטיות ס' הנביאים6 - רצף היסטורי7 - רצף של עדויות8 - הצלבת עדויות9 - המצוות עדות חיה10 - העברית מלמדת היסטוריה11 - חתימת התנ"ך12 - התיתכן עריכה בתורה13 - עדויות ארכיאולוגיותהנבואה, פרקי מבוא2- ישראל בהיסטוריה3 - ההתגשמות4 - התורה וההיסטוריה5 - נבואות הנביאים3 - לדרכה של תושבע"פ4 - תושבע"פ לאורך הדורותבקורת המקרא - מבוא1 - כרעי התרנגולת של הבקורת2 - יסודות הבקורת הקלאסית3- פרקי בקורת על הבקורת4 - סוגיות בבקורת המקראפרשיות השבוע"דעת אמת"???בקורת ספריםפירושים לאגדות חז"לאבותינויצירת קשר


מה הנושא הבוער עבור ה"אקדמיה ליהדות"
 אמיתות התורה
 האם המצוות רלבנטיות
 הציבור החרדי
 מיסטיקה


י.ו.מ. פרק 1 - מציאות האלהים

ג ידיעה, השגחה, והשתדלות
ישוב הבעיות הפילוסופיות הבסיסיות הנוגעות לקיום האלהים

ב ההוכחות המוחשיות והראציונל של הכפירה
ההוכחות המוחשיות לקיום האלהים ע"פ המדע המודרני, הרקע הפסיכולוגי של הכפירה באלהים

א ההוכחות הפילוסופיות
ההוכחות הפילוסופיות הקלאסיות לקיום האלהים, ודיון בבקורת האנליטית עליהן

סה"כ: 3

חזרה


-