האקדמיה ליהדות

פארק אתרים מפת האתר דווח על הפרה ממשק ניהול
ב טופוגרפיה זיאולוגיה פוליטיקה ואמונה
תחומים רבים ומגוונים בהם חלו שינויים שבמציאות, השינויים האלו משתקפים בצורה חד משמעית בספרי התנ"ך לתקופותיו, ומוכיחים כי הספרים נכתבו בזמן המאורעות בלבד
עמוד הביתמי אנחנוהתייחסות לבקורתשאלות ותשובותהפורוםיהדות וחיים מודרניים - מבוא1 - מציאות האלהים2 - בריאת העולם3 - גיל העולם4 - ההיסטוריה של האנושות5 - נבואה וניסים6 - נשמה או אורגניזם7 - מצוות, לשם מה?8 - מוסר ומשפט9 - "אני חושב"10 - התרבות המערביתתורה משמים פרקי פתיחה1 - עדויות לאמונה2 - עדויות למתן תורה3 - התורה והנביאים4 - סדר כתיבת התנ"ך5 - אותנטיות ס' הנביאים6 - רצף היסטורי7 - רצף של עדויות8 - הצלבת עדויות9 - המצוות עדות חיה10 - העברית מלמדת היסטוריה11 - חתימת התנ"ך12 - התיתכן עריכה בתורה13 - עדויות ארכיאולוגיותהנבואה, פרקי מבוא2- ישראל בהיסטוריה3 - ההתגשמות4 - התורה וההיסטוריה5 - נבואות הנביאים3 - לדרכה של תושבע"פ4 - תושבע"פ לאורך הדורותבקורת המקרא - מבוא1 - כרעי התרנגולת של הבקורת2 - יסודות הבקורת הקלאסית3- פרקי בקורת על הבקורת4 - סוגיות בבקורת המקראפרשיות השבוע"דעת אמת"???בקורת ספריםפירושים לאגדות חז"לאבותינויצירת קשר


מה הנושא הבוער עבור ה"אקדמיה ליהדות"
 אמיתות התורה
 האם המצוות רלבנטיות
 הציבור החרדי
 מיסטיקה


ת.מ. 13 - עדויות ארכיאולוגיות

ט חמש מגלות וכתובים

ח ספרי נביאים אחרונים ותרי עשר

ז ספרי שמואל ומלכים

ו ספרי יהושע שופטים

ה ספרי ויקרא במדבר דברים

ד המשך ספר בראשית לו' - שמות
(החלוקה מסיבות טכניות)

ג ספר בראשית א' - לה'
סיכום הנתונים בהם נמצאה התאמה בין המסופר בתורה לבין המתועד בארכיאולוגיה, ספר בראשית (החלוקה מסיבות טכניות)

ב עדויות הארכיאולוגים ותקציר הנושאים
הערכותיהם של ארכיאולוגים שו נים לדיוק הנתונים בתורה, תקציר הנושאים בהם ישנה הקבלה בין המקרא לארכיאולוגיה

א כיצד מאשרת הארכיאולוגיה את כתיבת התורה בזמן המאורעות
התורה מזכירה מושגים ונתונים רבים מאדשלא היתה שום אפשרות לדעתם בתקופה מאוחרת למאורעות, ומן הצד השני אינה מערבבת נתונים מאוחרים בתקופות קדומות כפי שרגילים למצוא בספרים פסודאפיגרפיים

סה"כ: 9

חזרה


-