האקדמיה ליהדות

פארק אתרים מפת האתר דווח על הפרה ממשק ניהול
א מבוא בין דעות שונות לבין פולמוס
על מהותה של הפולמוסנות וההתמודדות עמה
עמוד הביתמי אנחנוהתייחסות לבקורתשאלות ותשובותהפורוםיהדות וחיים מודרניים - מבוא1 - מציאות האלהים2 - בריאת העולם3 - גיל העולם4 - ההיסטוריה של האנושות5 - נבואה וניסים6 - נשמה או אורגניזם7 - מצוות, לשם מה?8 - מוסר ומשפט9 - "אני חושב"10 - התרבות המערביתתורה משמים פרקי פתיחה1 - עדויות לאמונה2 - עדויות למתן תורה3 - התורה והנביאים4 - סדר כתיבת התנ"ך5 - אותנטיות ס' הנביאים6 - רצף היסטורי7 - רצף של עדויות8 - הצלבת עדויות9 - המצוות עדות חיה10 - העברית מלמדת היסטוריה11 - חתימת התנ"ך12 - התיתכן עריכה בתורה13 - עדויות ארכיאולוגיותהנבואה, פרקי מבוא2- ישראל בהיסטוריה3 - ההתגשמות4 - התורה וההיסטוריה5 - נבואות הנביאים3 - לדרכה של תושבע"פ4 - תושבע"פ לאורך הדורותבקורת המקרא - מבוא1 - כרעי התרנגולת של הבקורת2 - יסודות הבקורת הקלאסית3- פרקי בקורת על הבקורת4 - סוגיות בבקורת המקראפרשיות השבוע"דעת אמת"???בקורת ספריםפירושים לאגדות חז"לאבותינויצירת קשר


מה הנושא הבוער עבור ה"אקדמיה ליהדות"
 אמיתות התורה
 האם המצוות רלבנטיות
 הציבור החרדי
 מיסטיקה


ת.מ. 12 - התיתכן עריכה בתורה

ה עריכה ושינוי - סיפורים לא ריאליים, סיכום פרק 12
סקירה על תולדות הספרות בהיסטוריה כולה ובמזרח הקדמון בפרט מגלה כי כל סיפורי העריכה והשינוי מצוצים מן הדמיון ואין להם שום אחיזה או תקדים במציאות

ד אין עקבות שינויים
שינויים בספרי התורה בהכרח היו משאירים איזה חותם ספרותי או היסטורי, אלא שחותם כזה אינו בנמצא כלל

ג התורה ללא עדכונים
נושאים רבים השתנו והיו צריכים עדכון מאז מתן תורה, אלא שבתורה אין זכר ורמז לעדכונים בנושאים הללו

ב התורה ללא צנזורה
כל הידוע לנו על צנזורה או על צנזורה אפשרית אינו הולם את מצבו של ספר התורה

א השינויים המתבקשים אינם בנמצא
השינויים האלמנטריים שהיינו מצפים מכל 'עורך' שיעשה בתורה אינם בנמצא, הדברים הנראים בוטים והמעוררים ספקות לא שונו ולא טושטשו

סה"כ: 5

חזרה


-