האקדמיה ליהדות

פארק אתרים מפת האתר דווח על הפרה ממשק ניהול
ג חמשת חומשי התורה - חמשה תקופות היסטוריות
חמשת חומשי התורה מתארות חמשה תקופות היסטוריות מימי האבות ועד ערבות מואב, אך מתארות בין השיטין גם חמשה תקופות היסטוריות מכיבוש הארץ ועד אחרית הימים
עמוד הביתמי אנחנוהתייחסות לבקורתשאלות ותשובותהפורוםיהדות וחיים מודרניים - מבוא1 - מציאות האלהים2 - בריאת העולם3 - גיל העולם4 - ההיסטוריה של האנושות5 - נבואה וניסים6 - נשמה או אורגניזם7 - מצוות, לשם מה?8 - מוסר ומשפט9 - "אני חושב"10 - התרבות המערביתתורה משמים פרקי פתיחה1 - עדויות לאמונה2 - עדויות למתן תורה3 - התורה והנביאים4 - סדר כתיבת התנ"ך5 - אותנטיות ס' הנביאים6 - רצף היסטורי7 - רצף של עדויות8 - הצלבת עדויות9 - המצוות עדות חיה10 - העברית מלמדת היסטוריה11 - חתימת התנ"ך12 - התיתכן עריכה בתורה13 - עדויות ארכיאולוגיותהנבואה, פרקי מבוא2- ישראל בהיסטוריה3 - ההתגשמות4 - התורה וההיסטוריה5 - נבואות הנביאים3 - לדרכה של תושבע"פ4 - תושבע"פ לאורך הדורותבקורת המקרא - מבוא1 - כרעי התרנגולת של הבקורת2 - יסודות הבקורת הקלאסית3- פרקי בקורת על הבקורת4 - סוגיות בבקורת המקראפרשיות השבוע"דעת אמת"???בקורת ספריםפירושים לאגדות חז"לאבותינויצירת קשר


מה הנושא הבוער עבור ה"אקדמיה ליהדות"
 אמיתות התורה
 האם המצוות רלבנטיות
 הציבור החרדי
 מיסטיקה


ת.מ. 11 - חתימת התנ"ך

ג חותם התקופה, וסיכום פרק 11
כל החומר שנכתב בימי הבית השני נושא עליו את חותם התקופה, ואילו בספרי התנ"ך שנכתבו קודם לתקופה זו אין זכר לחותם התקופה

ב יצירת הבית השני
עיון ביצירות הרוח והספרות של ימי הבית השני מוכיח בצורה ברורה כי הן נוצרו לאחר חתימת התורה והנביאים

א חתימת התנ"ך עדויות היסטוריות ונסיבתיות
עדויות היסטוריות מהידוע לנו על הכתיבה והספרות של הבית השני המלמדות כי התנ"ך נחתם בימי שיבת ציון

סה"כ: 3

חזרה


-