האקדמיה ליהדות

פארק אתרים מפת האתר דווח על הפרה ממשק ניהול
ה עריכה ושינוי - סיפורים לא ריאליים, סיכום פרק 12
סקירה על תולדות הספרות בהיסטוריה כולה ובמזרח הקדמון בפרט מגלה כי כל סיפורי העריכה והשינוי מצוצים מן הדמיון ואין להם שום אחיזה או תקדים במציאות
עמוד הביתמי אנחנוהתייחסות לבקורתשאלות ותשובותהפורוםיהדות וחיים מודרניים - מבוא1 - מציאות האלהים2 - בריאת העולם3 - גיל העולם4 - ההיסטוריה של האנושות5 - נבואה וניסים6 - נשמה או אורגניזם7 - מצוות, לשם מה?8 - מוסר ומשפט9 - "אני חושב"10 - התרבות המערביתתורה משמים פרקי פתיחה1 - עדויות לאמונה2 - עדויות למתן תורה3 - התורה והנביאים4 - סדר כתיבת התנ"ך5 - אותנטיות ס' הנביאים6 - רצף היסטורי7 - רצף של עדויות8 - הצלבת עדויות9 - המצוות עדות חיה10 - העברית מלמדת היסטוריה11 - חתימת התנ"ך12 - התיתכן עריכה בתורה13 - עדויות ארכיאולוגיותהנבואה, פרקי מבוא2- ישראל בהיסטוריה3 - ההתגשמות4 - התורה וההיסטוריה5 - נבואות הנביאים3 - לדרכה של תושבע"פ4 - תושבע"פ לאורך הדורותבקורת המקרא - מבוא1 - כרעי התרנגולת של הבקורת2 - יסודות הבקורת הקלאסית3- פרקי בקורת על הבקורת4 - סוגיות בבקורת המקראפרשיות השבוע"דעת אמת"???בקורת ספריםפירושים לאגדות חז"לאבותינויצירת קשר


מה הנושא הבוער עבור ה"אקדמיה ליהדות"
 אמיתות התורה
 האם המצוות רלבנטיות
 הציבור החרדי
 מיסטיקה


ת.מ 10. - העברית מלמדת היסטוריה

ד סיכום פרק 10

ג דוגמאות נוספות להבדלי שפה
בדיקה בלשנית של אוצר מלים קובעת כי התורה והנביאים נתחברו בתקופות שונות ללא מגע וחפיפה

ב טופוגרפיה זיאולוגיה פוליטיקה ואמונה
תחומים רבים ומגוונים בהם חלו שינויים שבמציאות, השינויים האלו משתקפים בצורה חד משמעית בספרי התנ"ך לתקופותיו, ומוכיחים כי הספרים נכתבו בזמן המאורעות בלבד

א השפה העברית קובעת תקופות היסטוריות ברורות
במשך השנים מימי כתיבת התורה ועד ימי הנביאים חלו שינויים מפליגים בשפה, אלו מוכיחים על כתיבת הספרים בתקופות נפרדות ושונות

סה"כ: 4

חזרה


-