האקדמיה ליהדות

פארק אתרים מפת האתר דווח על הפרה ממשק ניהול
ה האבולוציה והמסורת
הקבלה בין חלק מן ההנחות של תיאוריית האבולוציה ובין אגדות ח"ל ודברי חכמי ישראל בדורות הראשונים
עמוד הביתמי אנחנוהתייחסות לבקורתשאלות ותשובותהפורוםיהדות וחיים מודרניים - מבוא1 - מציאות האלהים2 - בריאת העולם3 - גיל העולם4 - ההיסטוריה של האנושות5 - נבואה וניסים6 - נשמה או אורגניזם7 - מצוות, לשם מה?8 - מוסר ומשפט9 - "אני חושב"10 - התרבות המערביתתורה משמים פרקי פתיחה1 - עדויות לאמונה2 - עדויות למתן תורה3 - התורה והנביאים4 - סדר כתיבת התנ"ך5 - אותנטיות ס' הנביאים6 - רצף היסטורי7 - רצף של עדויות8 - הצלבת עדויות9 - המצוות עדות חיה10 - העברית מלמדת היסטוריה11 - חתימת התנ"ך12 - התיתכן עריכה בתורה13 - עדויות ארכיאולוגיותהנבואה, פרקי מבוא2- ישראל בהיסטוריה3 - ההתגשמות4 - התורה וההיסטוריה5 - נבואות הנביאים3 - לדרכה של תושבע"פ4 - תושבע"פ לאורך הדורותבקורת המקרא - מבוא1 - כרעי התרנגולת של הבקורת2 - יסודות הבקורת הקלאסית3- פרקי בקורת על הבקורת4 - סוגיות בבקורת המקראפרשיות השבוע"דעת אמת"???בקורת ספריםפירושים לאגדות חז"לאבותינויצירת קשר


מה הנושא הבוער עבור ה"אקדמיה ליהדות"
 אמיתות התורה
 האם המצוות רלבנטיות
 הציבור החרדי
 מיסטיקה


ת.מ. פרק 5 אותנטיות ספרי הנביאים

ג ספרי נביאים הראשונים והאחרונים, וסיכום פרק 5
אין שום מגע בין נביאים ראשוני לחומר שבנביאים אחרונים, מה שמוכיח על חיתומם המוקדם לנביאים אחרונים

ב ההתנחלות
ניתוח של תיאורי ההתנחלות מוכיח כי הם נכתבו בזמן המאורעות ושתיאורי האבות נכתבו קודם לכן

א כיבוש הארץ
התיאורים של כיבוש הארץ בנביאים ראשונים מוכיחים שנכתבו בזמן המאורעות

סה"כ: 3

חזרה


-