האקדמיה ליהדות

פארק אתרים מפת האתר דווח על הפרה ממשק ניהול
ג חותם התקופה, וסיכום פרק 11
כל החומר שנכתב בימי הבית השני נושא עליו את חותם התקופה, ואילו בספרי התנ"ך שנכתבו קודם לתקופה זו אין זכר לחותם התקופה
עמוד הביתמי אנחנוהתייחסות לבקורתשאלות ותשובותהפורוםיהדות וחיים מודרניים - מבוא1 - מציאות האלהים2 - בריאת העולם3 - גיל העולם4 - ההיסטוריה של האנושות5 - נבואה וניסים6 - נשמה או אורגניזם7 - מצוות, לשם מה?8 - מוסר ומשפט9 - "אני חושב"10 - התרבות המערביתתורה משמים פרקי פתיחה1 - עדויות לאמונה2 - עדויות למתן תורה3 - התורה והנביאים4 - סדר כתיבת התנ"ך5 - אותנטיות ס' הנביאים6 - רצף היסטורי7 - רצף של עדויות8 - הצלבת עדויות9 - המצוות עדות חיה10 - העברית מלמדת היסטוריה11 - חתימת התנ"ך12 - התיתכן עריכה בתורה13 - עדויות ארכיאולוגיותהנבואה, פרקי מבוא2- ישראל בהיסטוריה3 - ההתגשמות4 - התורה וההיסטוריה5 - נבואות הנביאים3 - לדרכה של תושבע"פ4 - תושבע"פ לאורך הדורותבקורת המקרא - מבוא1 - כרעי התרנגולת של הבקורת2 - יסודות הבקורת הקלאסית3- פרקי בקורת על הבקורת4 - סוגיות בבקורת המקראפרשיות השבוע"דעת אמת"???בקורת ספריםפירושים לאגדות חז"לאבותינויצירת קשר


מה הנושא הבוער עבור ה"אקדמיה ליהדות"
 אמיתות התורה
 האם המצוות רלבנטיות
 הציבור החרדי
 מיסטיקה


ת.מ. 3 התורה קדמה לנביאים

ה סיכום פרק 3

ד היסטוריה מדינית
בחינה של הנתונים המדיניים והדמוגרפיים שבתורה ובנביאים מלמדת כי שני הקבוצות נכתבו בתקופות היסטוריות שונות

ג תקופות היסטוריות נפרדות
מבחנים היסטוריים פשוטים מראים כיצד התורה והנביאים נכתבו בתקופות היסטוריות שונות ונפרדות

ב חזון בתורה ובנביאים
השוואת חזונות התורה לחזונות הנביאים מראה כיצד התורה נכתבה קודם שנאמרו חזונות הנבואה

א תוכחות בתורה ובנביאים
השוואה של תוכחות התורה לתוכחות הנביאים מראות בבירור כיצד התורה נכתבה עוד לפני שעלו על הדעת רעיונותיהם של הנביאים

סה"כ: 5

חזרה


-