האקדמיה ליהדות

פארק אתרים מפת האתר דווח על הפרה ממשק ניהול
א פשט ודרש
קביעת היחס השיטתי בין פשט ודרש ומקומם בפרשנות התורה
עמוד הביתמי אנחנוהתייחסות לבקורתשאלות ותשובותהפורוםיהדות וחיים מודרניים - מבוא1 - מציאות האלהים2 - בריאת העולם3 - גיל העולם4 - ההיסטוריה של האנושות5 - נבואה וניסים6 - נשמה או אורגניזם7 - מצוות, לשם מה?8 - מוסר ומשפט9 - "אני חושב"10 - התרבות המערביתתורה משמים פרקי פתיחה1 - עדויות לאמונה2 - עדויות למתן תורה3 - התורה והנביאים4 - סדר כתיבת התנ"ך5 - אותנטיות ס' הנביאים6 - רצף היסטורי7 - רצף של עדויות8 - הצלבת עדויות9 - המצוות עדות חיה10 - העברית מלמדת היסטוריה11 - חתימת התנ"ך12 - התיתכן עריכה בתורה13 - עדויות ארכיאולוגיותהנבואה, פרקי מבוא2- ישראל בהיסטוריה3 - ההתגשמות4 - התורה וההיסטוריה5 - נבואות הנביאים3 - לדרכה של תושבע"פ4 - תושבע"פ לאורך הדורותבקורת המקרא - מבוא1 - כרעי התרנגולת של הבקורת2 - יסודות הבקורת הקלאסית3- פרקי בקורת על הבקורת4 - סוגיות בבקורת המקראפרשיות השבוע"דעת אמת"???בקורת ספריםפירושים לאגדות חז"לאבותינויצירת קשר


מה הנושא הבוער עבור ה"אקדמיה ליהדות"
 אמיתות התורה
 האם המצוות רלבנטיות
 הציבור החרדי
 מיסטיקה


תורה משמים 1 - עדויות על אמונת היחוד

ו סיכום פרק 1

ה המהפכה בחוקים ובתפיסת העולם
ניתוח של החוקים בישראל מוכיח כי לא היו בישראל חוקים מלבד החוקים שניתנו בסיני

ד האמונה בישראל
מהותה של האמונה הישראלית ארחותיה והגיגה מוכיחים בבירור כי כולה הושתתה על מונותואיזם צרוף

ג עדויות חיצוניות
עדויות היסטוריות וארכיאולוגיות מראו בבירור כיצד לא היתה אלילות של ממש בישראל

ב עדויות היסטוריות
עדויות היסטוריות חד משמעיות מראות כי האלילות בישראל מוגרה עוד קודם היותו לעם

א המהפכה
כל הידוע לנו על המחשבה הישראלית מאז היותה מוכיח את התרחשות מהפיכה הרעיונית שבמתן תורה עוד קודם לכן

סה"כ: 6

חזרה


-